cover

【新聞懶人包】國內外疫情重點|全球要聞|專題報導-將台成功經驗輸出海外|GS愛新聞

新聞懶人包|職場聊天室
2021-11-06
19:00
0 comments
No Rating
#新聞懶人包#GS愛新聞#十分鐘聽新聞#國內外疫情重點#全球要聞#專題報導#將台成功經驗輸出海外

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

GS愛新聞|新聞懶人包
2021/10/30-11/5

摘要:

  1. 國內外疫情重點
  2. 全球要聞
  3. 專題報導-將台成功經驗輸出海外如果你喜歡這節目,歡迎到Apple Podcast給我們「新聞懶人包│職場聊天室」五星評價,並留言給我們鼓勵喔!


哪裡還能看更多?
Podcast : https://reurl.cc/95yobj
Blog : https://reurl.cc/2oNx14
Youtube : https://reurl.cc/emavVM音樂來源:

新聞背景音樂:
https://www.youtube.com/watch?v=neoG4AytBTk
https://www.youtube.com/watch?v=OyTtsB8MebE
https://www.youtube.com/watch?v=okcB98YQ2gE


片頭:
https://www.youtube.com/watch?v=RKK_t3XDvHM&list=PL6rcH5B64dUdJkYRP4NmZIfQ0d05iKem6&index=10
禱告:
https://www.youtube.com/watch?v=DHLUXMupjws&list=PL6rcH5B64dUdJkYRP4NmZIfQ0d05iKem6&index=5
片尾:                    
https://www.youtube.com/watch?v=5ErBPB-SBFQ

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00