cover

45.賽前大補帖Part2,一集不夠就講兩集—feat. 魏振展教練

TriYang-鐵人三項
2021-07-25
43:22
0 comments
No Rating

在阿展教練精闢的分享後,我們就期待7/26—鐵人三項男子組、7/27鐵人三項女子組,還有最精彩的7/31混合接力的項目啦。 阿展教練在動一動的賽評 接力賽動一動報導:https://reurl.cc/LbqYp7 男子組動一動報導:https://reurl.cc/838Q2R 毛寶放福利: https://bit.ly/2V5V42O *專屬優惠代碼【YA100】,滿$699現折$100 *專屬優惠代碼【YA150】,滿999現折$150 鐵人金頭腦講座:🔥報名連結: https://reurl.cc/7rn77Q Instagram:https://reurl.cc/Md4jbv Apple Podcast :https://reurl.cc/O0qy8v Sound On :https://reurl.cc/W3L2mD Spotify :https://reurl.cc/kZ0zKx Tri To Go 三項玩不完: https://reurl.cc/e8dn1Q Facebook:https://reurl.cc/R1Wej6 Waypoint 鐵人工廠:https://reurl.cc/q8rvOg 運動視界專欄:https://www.sportsv.net/authors/olinexo1424927644 運動筆記文章:https://reurl.cc/j8gXjL Powered by Firstory Hosting

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00