cover

284. 水沖 kah 銀河 ft. 阿錕 (20211101)

逐工一幅天文圖 APOD Taigi
2021-11-26
02:08
comments
No Rating
#APOD#astronomy#Taigi#Taiwanese#台語#天文#銀河

Available Platforms

iconiconiconiconicon

這个攝影師有一个夢,to̍h 是欲翕一張仔內底有水沖 kah 銀河 ê 相片。這上困難 ê 是,愛有袂擺 ê 翕相地點、愛有 tùi 水沖 kah 邊仔山谷 有效 ê 人工照明、愛 kā 前景 kah 背景規个翕入去、愛煩惱 火金蛄 傷 金、愛保持 kha-mé-lah 焦燥、閣愛細膩莫去踏著毒蛇。咱來看這个翕出來 ê 結果,這是 tī 七月中 ê 暗暝翕好了後,才用數位拼接 ê 方式鬥做一張闊幅全景圖。這个水沖是 tī 中國 東爿 羅霄山脈 ê 珠簾水沖。咱 銀河系 ê 中央帶 迒過天頂,現出足濟 暗塗粉 雲絲 kah 多彩 ê 星雲。這寡蹛 tī 銀河 ê 明亮天星 kā 天頂照予光,有 夏季大三角、足光 ê 織女星,攏 tī 銀河彎弓 ê 面頂看會著。攝影師 kah 伊 ê 朋友翕 78 張 欲用來組合 ê 相片了後,to̍h 踮遐 享受這个暗暝,一直到天光。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20211101/
影像:Xie Jie
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap211101.html