cover

#Ep213 禪門公案 第13回 師姑原是女人作(五臺山智通禪師)

這個藥師好好玩
2022-01-04
05:27
0 comments
No Rating
#禪門公案,師姑原是女人作,五臺山智通禪師。

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerss

師姑原是女人作

五臺山智通禪師,初在歸宗會下時,忽一夜巡堂叫云:「我已大悟也。」
眾駭之。明日歸宗上堂集眾問:「昨夜大悟底僧出來。」
師出云:「智通。」
歸宗云:「汝見什麼道理言大悟,試說似吾看。」
師對云:「師姑天然是女人作。」
歸宗默而異之。師便辭,歸宗門送與拈笠子,師接得笠子戴頭上便行,更不迴顧。

平常心是道

片頭片尾曲
ちょっと休憩(小休息)
編曲: 李芫萱(芫來東京
作曲: 李芫萱(芫來東京)
製作: 李芫萱(芫來東京)
授權: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.zh_TW

歡迎好友們訂閱分享+繼續追蹤呦
https://open.firstory.me/user/cklt0ir7di7720892xwafh0n3/platforms

聽眾分享語音信箱
https://open.firstory.me/voicemail/ckvyxzmivbhmb0878i3jq3hg9

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/cklt0ir7di7720892xwafh0n3
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckxvouvz0b2lu0953n66smxhn?m=comment

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00