cover

////// A-bêng (阿明) \\\\\\

台南語 爽!Podcast
2022-01-06
04:01
0 comments
No Rating
#台語#搖籃曲#台文

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglerssA-bêng (阿明)
 

Iô--ah iô, thau bán kiô, bán gōa-chē

Bán gōa-chē, bán chi̍t-pò͘-tē, a̍h beh chia̍h, á a̍h beh bē

a̍h beh hō͘ gún A-bêng--a, chò tō͘-chè

Chia̍h kah ek--chhut-lâi, pun hō͘ chhù-piⁿ thâu-bóe
 
 

Kòe-ki ê phang-chúi, chhia--tó ê ka-pi
 

Nā ū lâng phoe-phêng lán ê kòe-khì, lán tio̍h ài kiám-thó ka-tī

Nā ū lâng khòaⁿ bē khí lí , kóng lí ê m̄-sī, ná tio̍h úi-khut tio̍h líIô--ah iô, thau bán kiô, bán gōa-chē

Bán gōa-chē, bán chi̍t-pò͘-tē, a̍h beh chia̍h, á a̍h beh bē

a̍h beh hō͘ gún A-bêng--a, chò tō͘-chè

Chia̍h kah ek--chhut-lâi, pun hō͘ chhù-piⁿ thâu-bóe


詞/曲:蘇 Ã

台文指導:BìLuh小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/mrsu
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cky2myc4y02of09533qdfr22d?m=comment

0.00 stars, 0 ratings

Or Log In

00:00 / 00:00