cover

移工轉換雇主該怎麼做 Lao động người nước ngoài chuyển Chủ phải làm thế nào

1955移點通
2022-01-28
08:28
comments
No Rating
#勞發署#移工#越南#轉換雇主

Available Platforms

iconiconiconicon

根據歷年統計,「轉換雇主」一直是移工最關心的熱門問題,本集讓我們一起瞭解這個議題!
Căn cứ thống kê những năm qua, “chuyển Chủ” luôn là vấn đề nóng được lao động người nước ngoài quan tâm nhất, tập này sẽ giúp chúng ta cùng hiểu rõ vấn đề này!