cover

清晨甘露20220129

生命活水
2022-01-29
03:09
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconicon

(台語漢羅版)
清晨甘露20220129週六
讀經:列王記上第18章(上)

列王記上卷第18章這段精彩ē故事,真多小朋友攏熟ka-ē-曉講。北國ē耶羅波安王佇伯特利kah但兩地,各設一隻金牛犢,他企圖以金牛犢代替神,叫百姓莫返去耶路撒冷敬拜神,褻瀆了耶和華神ē名。

北國第八任國王亞哈,伊ē某耶洗別,甚至將所掌管風調雨順ē巴力偶像帶入來,大大惹動耶和華ē怒氣。原先神所應允ē流奶kah蜜之地,佇神烈怒之下,竟然三年毋落一點仔雨,遍地饑荒、景況淒涼。

以色列ē洘旱(khó-huānn)到第三年,神差派以利亞對亞哈王講,祂要落雨佇地上,證明落雨ē主權是佇耶和華神。以利亞足清楚以色列蒙福ē關鍵,是佇百姓kah神ē關係,必須愛先和好。

以利亞照以色列支派ē數目,the̍h十二塊石頭造壇;這十二塊石頭大小毋仝、疊(thia̍p)ē方式嘛毋仝,但是起造ē壇只有一座。這代表in有仝一个祖先,是一群仝有耶和華神ē子民。

★生疏台語操練
*乾旱-洘旱(khó-huānn)


(華語版-文-瓊午姊妹)
清晨甘露20220129週六
讀經:列王記上第18章(上)

列王記上第 18章這段精彩的故事,很多小朋友都耳熟能詳。北國的耶羅波安王在伯特利和但兩地各設一隻金牛犢,他企圖以金牛犢代替神,叫百姓不要回耶路撒冷敬拜神,褻瀆了耶和華神的名。

北國第八任王亞哈,其妻耶洗別甚至將所謂掌管風調雨順的巴力偶像帶進來,大大惹動耶和華的怒氣。原先神所應許的流奶與蜜之地,在神烈怒之下,竟三年沒有一滴雨露,遍地饑荒、景況淒涼。

以色列的乾旱到第三年,神差派以利亞對亞哈王說,祂要降雨在地上,證明降雨的主權是在耶和華神。以利亞很清楚以色列蒙福的關鍵,在於百姓與神的關係必須先和好。

以利亞照以色列支派的數目,取十二塊石頭築壇;這十二塊石頭大小不一、疊的方式也不同,但是築起的壇只有一個。這代表他們同有一個祖先,是一群同有耶和華神的子民。