cover

S2第2集:鬧你都廢L事! 用邊個邊個做藉口、 凡事不順你意就黑面、 只懂得利用別人,極度貪心、以為自己好醒嘅白痴。

自我增值|「訓練本部7090」 Matt and Tsz Coaching
2022-02-01
19:06
comments
No Rating
#自私撚

Available Platforms

iconiconiconiconicon

S2第2集:鬧你都廢L事! 用邊個邊個做藉口、 凡事不順你意就黑面、 只懂得利用別人,極度貪心、以為自己好醒嘅白痴。

留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckz0q9o7jbmnf086808l84sui?m=comment
聯絡我們:Contact@dungdungdungcast.com

#燈登登播客企劃