cover

20220203愛中牧養

生命活水
2022-02-03
03:36
comments
No Rating

Available Platforms

iconiconiconicon

(台語漢羅版)
2022-0203 愛中牧養
相信神,知影聆聽神ē聲音,神會透過聖靈,互咱知影一寡仔,咱苺知ē代誌,互咱作伙來學習,專心來到神ē面前,側耳聽主ē講話。

以賽亞書 50:4〜5「主耶和華賜我,有受教示者ē舌,互我知影按怎用言語,扶助厭𤺪(ià-siān) ē人。主ta̍k早起叫醒我;祂叫醒我ē耳孔,互我ē-dàng聽著,親像受教示ē人仝款。主耶和華拍開我ē耳孔;我並毋違背,嘛毋退後。」

每日金句
撒母耳記上3:10「耶和華閣來徛咧,像前幾pái呼喚叫:撒母耳,撒母耳。撒母耳回應講:請講,僕人敬聽。」

今à日,神藉著啟示錄2:7啟示咱...
「那靈向眾召會所講ē話,凡有耳孔ē,就應當聽。得勝ē人,我必kahˇ神樂園中,hí欉活命樹ē果子,賜互他喫。」


金玉良言
倪柝聲兄弟講:眼前雖然有烏雲,但烏雲頂懸ē日頭,iáu閣de照耀,光景雖然黑暗,神ē話猶原是真ē,祂ē話一句攏bē落空(làu-khang)。


(華語版-原稿-郭翠芳姊妹)
2/3 愛中牧養
相信神,懂得聆聽神的聲音,神會透過聖靈讓我們知道一些我們不曉得的事,讓我們一起來學習,專心來到神的面前,側耳聽主的説話。

主耶和華賜我受教者的舌頭,使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人。主每早晨喚醒我;祂喚醒我的耳朵,使我能聽,像受教者一樣。主耶和華開通我的耳朵;我並沒有違背,也沒有退後。(以賽亞書 50:4-5)

2/3每日金句
耶和華又來站著,像前幾次呼喚說,撒母耳,撒母耳。撒母耳說,請說,僕人敬聽。 (撒母耳記上 3:10)

今天神説...
那靈向眾召會所說的話,凡有耳的,就應當聽。得勝的,我必將神樂園中生命樹的果子賜給他喫。
(啟示錄 2:7)

2/3 金玉良言
眼前雖有雲彩,但雲上的太陽仍在,光景雖然黑暗,神的話仍是真的,祂的話一句也不落空。(倪柝聲弟兄)