avatar
58 episodes

雞絲放送

愛麗絲、雞翅

Comedy

0.00 stars, 0 ratings

Available Platforms

applepocketcastsoundonrss

「雞絲放送」來自我大火雞肉飯國, 由政治線張雞翅和教育線愛麗斯來分享雕民日常和協槓過勞人生, 本節目的宗旨為:「立中柱是北部陋習」, 快進來聽聽,嘉義機車為什麼可以在單行道雙向通行。

00:00 / 00:00