avatar
46 episodes

台女講台 Tâi-lí Káng-tâi

台女講台 Tâi-lí Káng-tâi

Personal Journals

Available Platforms

iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon

External Links

icon

歡迎來到「台女講台 Tâi-lí Káng-tâi」 這裡是一個用華語和台語 分享台灣故事、新聞、文化的頻道 (´・ᴗ・ ` ) 由兩個正港台女領銜主講 歡迎收聽!(ง๑ •̀_•́)ง