avatar
8 episodes

淨土宗

淨宗法師

Buddhism

0.00 stars, 0 ratings

Available Platforms

kkboxspotifyapplegooglepocketcastrss

External Links

facebookyoutube

淨土宗規-(處世之道): ⒈對彌陀恭敬信順,對他人恩慈體貼,對自己謙卑柔和。 ⒉敦倫盡分,閑邪存誠;奉公守法,為世良民。 ⒊自覺愚惡,過於他人;毫無資格,計較他人。 不說是非,不聽是非,不傳是非,不較是非。 不求人過,不舉人罪,不揭人私,不爭人我。 不背因果,不蓄恨意,不懷虛假,不行諂曲。 ⒋六親眷屬,敬愛和睦;崇德興仁,務修禮讓。 和顏愛語,下心含笑;慈念眾生,加厚於人。 奉行謙敬,不起驕慢;常懷慚愧,仰謝佛恩。 ⒌給人安心,給人歡喜,給人希望,給人利益。 凡事真心,凡事愛心,凡事感恩,凡事恭敬。 ⒍學佛大悲心--彌陀如何為我,我便如何為人。

00:00 / 00:00