avatar

美股

Wai

Investing

用廣東話同大家講下美股 本身投資港股,但眼見港股同美股投資回報相差太遠,開始轉變下,試下投資美股。將自己嘅分析同睇法同大家分享下!