avatar
12 篇故事

臺灣話 ê 簿仔紙

許君豪

個人視角

5.00 分, 5 則評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglepocketcastsoundonrss

咱做伙用台灣話過生活、看世界 ~ Lán tsò-hué iōng Tâi-uân-uē kuè sing-ua̍h, khuànn sè-kài ~ ● 台語入門速成自學:https://tinyurl.com/yanmfgrn

外部連結

facebookinstagramyoutube
00:00 / 00:00