cover

EP5. 教育部台語能力認證考試

臺灣話 ê 簿仔紙
2020-10-24
35:25
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

【podcast】EP5. 教育部台語能力認證考試​ ​ ----------------------------------​ ● 報名​ ● 實際參加考試 ê 感想​ ● 按怎準備?​ ● 若考有過,有啥物好處?​ ​ ----------------------------------​ 更正:​ ​ 及:kip → ki̍p​ 文「章」:tsiong/tsiang/tsiunn 攏會使​ 頭期款:tâu-kî-khuán → thâu-kî-khuán​ 肯定:khún-tīng → khíng-tīng​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​   https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​   Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj   Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9   Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f   KKBOX: https://tinyurl.com/y6xrs2oh   SoundOn: https://tinyurl.com/yypxxa6u   Spotify: https://tinyurl.com/y5egt4t7 ​ ● 社群:​   Facebook: https://tinyurl.com/yyq23rpk   Instagram: https://tinyurl.com/yyokc78w

0.00 分, 0 則評分

或是 登入

00:00 / 00:00