cover

EP7. 台灣上媠的風景是 ……?

臺灣話 ê 簿仔紙
2020-11-07
36:55
0 則留言
尚無評分

收聽平台

kkboxspotifyapplegooglerss

【podcast】EP7. 台灣上媠的風景是 ……?​ ​ ----------------------------------​ ● 路邊烏白停​ ● 袂曉駛車就上路​ ● 「請毋通停車」​ ​ ----------------------------------​ 更正:​ ​ 爆料:pok-liāu → po̍k-liāu​ 一世情:tsi̍t-sè tsîng → tsi̍t-sì tsîng​ ​ ----------------------------------​ ● 台語入門速成自學:​   https://tinyurl.com/yanmfgrn ​ ● podcast 收聽平台:​   Firstory: https://tinyurl.com/y236ppoj   Apple: https://tinyurl.com/y35xwup9   Google: https://tinyurl.com/y7ojob4f   KKBOX: https://tinyurl.com/y6xrs2oh   SoundOn: https://tinyurl.com/yypxxa6u   Spotify: https://tinyurl.com/y5egt4t7 ​ ● 社群:​   Facebook: https://tinyurl.com/yyq23rpk   Instagram: https://tinyurl.com/yyokc78w

0.00 分, 0 則評分

登入即可留言及評分

00:00 / 00:00