avatar
1298 episodes

V小姐的美聲聖經

V小姐

Christianity

Available Platforms

iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon

哈囉!我是V小姐~在繁忙的生活中偶爾想來點放鬆與寧靜嗎?歡迎聆聽V小姐的美聲聖經~跟著V小姐一起享受讀經。不知不覺就可以讀完一遍聖經囉!